Важна информация при наем на техника от Професионално Почистване Avenzzi

1. ТАКСУВАНЕ

 • Таксуването започва веднага след подписване на приемно-предавателния протокол и цената зависи от периода, за който наемате професионална почистваща техниката.

2. РАБОТНО ВРЕМЕ

 • Професионално Почистване Avenzzi, работи всеки делничен ден от Понеделник до Петък от 09:00 до 18:00 с изключение на официалните празнични дни. Събота работното време е от 8:30 до 10:00 ( За отдаване под наем на професионална почистваща техника). Почивен ден – Неделя.

3. НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИЦИ

 • В случай, че не е опоменато изрично в договора Ви, националните празници, съботите и неделите също се таксуват.

4. МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ

 • Лоши климатични условия, попречили на Вашата работа с наетата професионална почистваща техника, не предполагат отстъпки, или връщане на наемната цена заради лоши метереологични условия.

5. УИКЕНД ПАКЕТ

 • Уикенд пакетът за професионална почистваща техника важи за събота и неделя като стартира от Петък в 18:00 часа, като техниката трябва да бъде върната до 10:00 часа идния понеделник.

6. ДЕПОЗИТ

 • Депозитът се задържа в случай на повреда по професионалната почистваща техниката до установяване на нанесените щети, също така може да бъде приспадната сума за отремонтирането на наета почистваща техника. Вашата отговорност не се ограничава единствено с оставената сума за депозит.

7. ЗАКЪСНЕНИЯ И ВРЪЩАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ТЕХНИКА

 • Закъснението с над 30 мин при връщане на техника се таксува допълнително ВЪРХУ НАЕМНАТА ЦЕНА!

8. НЕКВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ

 • Вие сте отговорни за работата на неквалифициран персонал с наетото професионално оборудване.

9. ПОДХОДЯЩИ МАШИНИ

 • Вие наемате техника според Вашата преценка за съответните нужди. Ние не носим отговорност за това, дали тя е подходяща за конкретните цели. при нужда нашите консултанти ще Ви окажат помощ за избор на професионална почистваща техника.

10. СЪСТОЯНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОЧИСТВАЩА ТЕХНИКА

 • Вие сте длъжни да върнете машините в същото техническо и работно състояние, в което сте ги наели.

11. ВРЪЩАНА НА МРЪСНА ПОЧИСТВАЩА ТЕХНИКА

 • Връщането на машини, техника, съоръжения, или аксесоари в мръсно състояние се таксува допълнително ВЪРХУ НАЕМНАТА ЦЕНА!

12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ

 • Отстраняване на повреди, замяна на части или недобросъвестни действия по машините от Ваша страна е строго забранено.

13. ПРЕКОМЕРНА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОЧИСТВАЩА ТЕХНИКА

 • Не оказвайте прекомерна употреба върху наетата техника. Не бързайте и спазвайте инструкциите за експлоатация на машините. При прекомерна употреба на машините, това може да доведе до повреди, за които ще бъдете таксувани.

14. КОНСУМАТИВИ

 • Износващи части на машините, консумативите, накрайници, съоръжения към машини и други аксесоари се таксуват допълнително.

15. ОТГОВОРНОСТ

 • Не носим отоговорност за загуба или пропуснати ползи, причинени от работата или повредата на наетото от нас оборудване.

16. ГРИЖА ЗА ТЕХНИКАТА

 • Вие сте отговорни за постоянното наблюдение и преглед на техниката, когато е във Ваше владение. Всеки път преди и по време на работа проверявайте техническото състояние на почистващите машини и съоръжения.

17. ПРИ ПОВРЕДА

 • При повредена техника по време на работа сте длъжни да уведомите Професионално Почистване Avenzzi незабавно и да преустановите ползването. Вие трябва да върнете техниката до нашият офис за Ваша сметка, независимо чия е вината за повредата. Посещение и взимане на професионална почистваща техника от наш служител на обект се таксуват допълнително.

18. ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

 • При приемането на техника след инструктаж за работа се съгласявате, че можете да работите с наетата техника и ще носите отговорност за всички действия или бездействия, които извършвате. Вие носите изцяло отговорност за наетата техника.